Đồng Tháp: Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu đầu tư thiết kế bao bì, phát triển thương hiệu

Trong Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 – 2025, Đồng Tháp đã có những chương trình và chính sách hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu về thiết kế bao bì, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Dự kiến trong năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp (KC&TVPTCN) sẽ hỗ trợ 6 DN và cơ sở CNNT tiêu biểu thiết kế mẫu mã bao bì và phát triển thương hiệu.

 

Trong bối cảnh thị trường hàng tiêu dùng cạnh tranh gay gắt, bên cạnh việc đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, việc đầu tư bao bì chuyên nghiệp cho sản phẩm cũng là vấn đề quan trọng mà các doanh nghiệp (DN) luôn quan tâm.

Theo Trung tâm KC&TVPTCN Đồng Tháp, thực hiện Kế hoạch số 1480/KH-BCT của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia, nhằm hỗ trợ DN, trong Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 – 2025, Đồng Tháp đã có những chương trình và chính sách hỗ trợ cho các cơ sở CNNT tiêu biểu về thiết kế bao bì, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm…

Trong nhưng năm qua, ngoài việc đẩy mạnh phát triển Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đồng Tháp luôn chú trọng phát triển ngành công nghiệp chế biến. Thông qua các chương trình trợ lực cho DN, cơ sở sản xuất như: Chương trình khuyến công, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, chương trình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp… với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, Đồng Tháp từng bước giúp các DN, cơ sở chế biến phát triển sản phẩm theo hướng chuyên nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế…

Đặc biệt, nhận thức được vai trò quan trọng của bao bì đối với sản phẩm công nghiệp trong việc giúp người tiêu dùng nhận biết thương hiệu, sản phẩm và tạo niềm tin với khách hàng, trong chương trình khuyến công giai đoạn 2021 – 2025, Trung tâm KC&TVPTCN Đồng Tháp đã lập đề án hỗ trợ các DN, cơ sở CNNT tiêu biểu về tư vấn thiết kế bao bì.

Cụ thể, đối tượng được hưởng hỗ trợ về tư vấn thiết kế bao bì là các DN, cơ sở CNNT có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản phẩm đặt thù của địa phương, các sản phẩm được chế biến từ nguồn nguyên liệu của địa phương có tiềm năng phát triển và góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động tại khu vực nông thôn…

Việc hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực thiết kế, phát triển nhãn mác, bao bì phù hợp với thị trường mục tiêu, góp phần gia tăng giá trị thương hiệu cho sản phẩm CNNT tiêu biểu một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Mặt khác nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN trên thị trường trong và ngoài nước, phù hợp với điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời tạo điều kiện cho các DN của Đồng Tháp xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm hướng đến sản xuất, kinh doanh bền vững, mở rộng thị trường tiêu thị và phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Đặc biệt, Thông qua chương trình và chính sách hỗ trợ cho các cơ sở CNNT tiêu biểu về thiết kế bao bì, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, Trung tâm KC&TVPTCN Đồng Tháp mong muốn sẽ giúp các cơ sở CNNT tiêu biểu thể hiện được đặc tính sản phẩm một cách rõ nét nhất và định vị sản phẩm đó trong tâm thức của người tiêu dùng. Từ đó, tạo được sự tin tưởng với khách hàng thông qua những mẫu thiết kế bao bì đẹp, hấp dẫn, thúc đẩy sức mua của người tiêu dùng…

Dự kiến trong năm 2021, Trung tâm KC&TVPTCN Đồng Tháp sẽ hỗ trợ 6 DN và cơ sở CNNT tiêu biểu thiết kế mẫu mã bao bì. Trong những năm tiếp theo, các DN, cơ sở có nhu cầu hỗ trợ, Trung tâm KC&TVPTCN Đồng Tháp sẽ tiếp tục triển khai nội dung đề án này. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm CNNT tiêu biểu, đặc biệt là các sản phẩm của các cơ sở được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp.

Bài viết liên quan